חובת דיווח עקב פגיעה מינית 

לא אחת ולא שתיים, מקרים של פגיעה מינית נותרים בלא דיווח וחקירה. במקרים כאלה, הפוגעים ממשיכים להסתובב בקהילה, ואף ייתכן שממשיכים לפגוע. זאת בזמן שהקורבנות אינם זוכים לתמיכה ולעזרה לה הם זקוקים כדי לעבד את הפגיעה מבחינה פסיכולוגית, ואף לא לסיוע ומעקב רפואי, שנדרשים לעיתים.

 

התיקון לחוק

בשנת 1989 נקבע תיקון לחוק העונשין הקובע חובת דיווח של כל אדם שידוע לו או שיש לו חשד סביר בהתרחשות של פגיעה מינית בקטין או בחסר ישע, למשטרת ישראל. חובת הדיווח קיימת גם במקרה בו הפוגע קטין בעצמו. במקרה של אי דיווח נקבע עונש מאסר בן שלושה חודשים.

הקביעה כי חובת הדיווח מתייחסת רק למקרים בהם הקורבן הוא קטין או חסר ישע, מפני שאלה הקורבנות שעלולים להתקשות בהבנת עצם הפגיעה או בדיווח אודותיה. דיווח של מבוגר נוסף בסביבת הילד יכול להיות זרז להפסקת ההתעללות, להרחקת הגורם הפוגע ולתחילת טיפול משקם לקורבן.

 

מגיעים לך פיצויים

חשוב לזכור שמלבד התביעה הפלילית נגד הפוגע, יכול הקורבן או מי מטעמו לתבוע את הפוגע בתביעה אזרחית כדי לקבל פיצויים מהפוגע. אמנם ברור לכולנו שלא הכסף הוא שיגרום להבראה של הקורבן אבל חשוב לזכור שתהליך השיקום הוא ארוך ובדרך כלל גם יקר וסכום כסף למטרות האלה יכול להיות כלי חשוב בתהליך.

בנוסף, חשוב לזכור שבמקרי פגיעה מינית בקטין יש שינוי בחוק ההתיישנות וקיימת אפשרות לתבוע פיצויים גם בגיל מבוגר (עד גיל 35). היכנסו לכאן – עורך דין מנוסה ודיסקרטי למידע נוסף על פיצויי פגיעה מינית.

 

מי חייב לדווח?

על-פי התיקון לחוק ישנה חובת דיווח חמורה יותר, שהעונש עליה הוא מאסר של ששה חודשים והיא חלה על אנשי מקצוע טיפוליים ובעלי תפקידים בתחומי חינוך, רווחה ורפואה, אודות מקרים אליהם נחשפו במסגרת תפקידם או עבודתם, וכן על המבוגרים האחראיים באופן ישיר על קטין או חסר ישע, שיש חשד סביר שהוא קורבן עבירה של פגיעה מינית.

בין אנשי המקצוע המחויבים לדווח על כל יסוד סביר לכך שנעברה עבירת מין כזו ניתן לציין רופאים, אנשי סיעוד, עובדי חינוך, עובדים סוציאליים ועובדי רווחה וכן שוטרים, פסיכולוגים, קרימינולוגים, מרפאים אלטרנטיביים ואנשי צוות במוסד בו מצוי הקורבן.

 

מי אחראי על הקטין?

גם על האחראי על הקטין או חסר הישע קיימת חובת דיווח מחמירה, שהעונש על אי מילוי חובת הדיווח הוא מאסר של ששה חודשים. האחראי על הקטין או חסר הישע הוא כל מי שכבר מלאו לו שמונה עשרה והוא עצמו אינו חסר ישע, בין אם מדובר בהורה, בבן משפחה או בכל מבוגר עמו מתקיימים יחסי מרות והקטין מתגורר איתו.

חובת הדיווח של האחראים על הקורבן מתייחסת למקרים בהם אחראי אחר של הקטין פגע בו או למקרה בו הפוגע עצמו הוא קטין. התייחסות נוספת בתיקון הוא חובת דיווח של מנהלים ואנשי צוות במסגרות חינוכיות וטיפוליות המודעים למקרה בו נעברה עבירת מין בקטין או חסר ישע המצוי באחריותם.

התעללות מינית

תוכן עניינים